میلگرد آجدار فولاد یزد

میلگرد‭ ‬آجدار
‬فولاد‭ ‬یزد