ارتباط با فولاد یزد


دفتر‭ ‬مرکزی
‭  ‬تـهــران،‭ ‬خیابــان‭ ‬آزادی،‭ ‬بیــن‭ ‬خیابــان‭ ‬خــــوش‭ ‬و‭ ‬بهبـــودی،‭ ‬ساختمــــان‭ ‬فـــــولاد،‭ ‬شمــاره ‭ ۲۳۵۲۱۶۱۵۶(۰)۹۸+۲۱۶۶۴۲۴۷۵۵(۰)۹۸+کارخانـــه
‭   ‬یـــزد،‭ ‬جـــاده‭ ‬کمـربنــدی‭ ‬جـــدیـد،‭ ‬کیلومـــتر‭ ‬۱۷به‭ ‬سمـــت‭ ‬تفــت،‭ ‬بعــد‭ ‬از‭ ‬پایانــه‭ ‬بـار‭ ‬۱۸- ۳۵۳۷۲۷۸۰۰۰ (۰)۹۸+۳۵۳۷۲۱۲۷۱۳ (۰)۹۸+


sales@yazdrollingmill.com


contact@yazdrollingmill.com

به ما ایمیل بفرستید

۰ + ۶ = ?

Secured By miniOrange