شرکت نورد فولاد یزد

افتخار ما تولید با استاندارد جهانی به دست توانمند ایرانی

شافت های صنعتی

  • رو تراش :
انواع میلگرد از قطر 16 الی 100 میلیمتر
استاندارد تولید : DIN 668 / h11
  • کشش سرد:
شاخه با مقطع گرد از قطر7 الی 100 میلیمتر
کلاف با مقطع گرد از قطر6 الی 36 میلیمتر
شاخه با مقطع شش گوش از سایز6 الی 70 میلیمتر
شاخه با مقطع چهار گوش از سایز6 الی 60 میلیمتر
استاندارد تولید : DIN671/ h9
  • سنگ خورده :
شاخه با مقطع گرد از قطر 7 الی 95 میلیمتر
استاندارد تولید    DIN5936/h6
 
استانداردهاي تلرانس قطر ميلگردهاي ساده كشيده شده و سنگ خورده

قطر   (mm)

 

تلرانس   h11

تلرانس h9

تلرانس h6

min
max
min
max
min
max
6 الي 10
-90
0
-36
0
-9
0
10 الي18
-110
0
-43
0
-11
0
18 الي 30
-130
0
-52
0
-13
0
30 الي 50
-160
0
-62
0
-16
0
50 الي 80
-190
0
-74
0
-19
0
80 الي 120
-220
0
-87
0
-22
0
120 الي 180
-250
0
-100
0
-25
0
180 الي 250
-290
0
-115
0
-29
0
 
 
* اعداد مربوط به تلرانسها بايد در (0.001mm)   ضرب شود .