شرکت نورد فولاد یزد

افتخار ما تولید با استاندارد جهانی به دست توانمند ایرانی

مفتول کلاف

  • مفتول صنعتی ساده :
    • سایز: 5.5 الی 10 میلیمتر
    • استاندارد تولید : استاندارد ملی ایران به شماره 6030
 
  • مفتول آجدار:
    • سایز: 8 و 10 میلیمتر
    • استاندارد تولید: استاندارد ملی ایران به شماره 3132
بسته بندی: وزن کلاف : 1000 کیلو
 
گرید های قابل تولید:
ST37-2/RST34-2/SAE 1006,1008,1010/SWRYII/SG2/S2
موارد مصرف : صنایع کشش کاری ،  تولید سیم ،  پیچ و مهره ، الکترود ،  سیم جوش و ...غیره
 
جدول وزني توليدات كلاف آجدار
 
     اسمي
(ميليمتر)
وزن متوسط
يك متر
(گرم)
وزن استاندارد
يك متر
(كيلو)
8
395
390
10
610
616
 
 
 
 
 
 
جدول آناليز شيميايي گريدهاي توليدي
 
Cu
Ni
AL
Pb
N
S
P
Mn
Si
C

رديف

----
----
----
----
----
max
0.025
max
0.040
0.26
0.54
max
0.22
max
0.12
RST34-2
 
----
----
----
----
----
max
0.030
max
0.030
0.30
0.60
----
0.08
0.13
AISI
1010
 
----
----
----
----
----
max
0.030
max
0.030
0.30
0.50
----
max
0.10
AISI
1008
 
----
----
----
----
----
max
0.030
max
0.030
0.25
0.40
----
max
0.08
AISI
1006
 
max
0.2
----
----
----
----
max
0.025
max
0.025
0.35
0.65
max
0.03
0.06
0.09
SWRY11
 
----
----
----
----
----
max
0.020
max
0.020
0.74
1.26
max
0.18
0.05
0.17
S2
 
----
----
----
----
----
max
0.020
max
0.020
1.30
1.66
0.67
1.03
0.04
0.15
SG2