شرکت نورد فولاد یزد

افتخار ما تولید با استاندارد جهانی به دست توانمند ایرانی

لیست قیمت

آخرین بروز رسانی  سه شنبه  دهم مرداد  ماه 1396 ساعت 11:30
 
ردیف قطر ( mm ) طول ( m ) نوع رده معادل فی ( ریال )
1 10 12 شاخه آجدار آج 400 22500
2 12 12 شاخه آجدار آج 400
21700
3 14 12 شاخه آجدار آج 400 21500
4 *16 12 شاخه آجدار آج 400 21500
5 18 12 شاخه آجدار آج 400 21500
6 20 12 شاخه آجدار آج 400 21500
7 22 12 شاخه آجدار آج 400 21500
8 *25 12 شاخه آجدار آج 400 21500
9 28 12 شاخه آجدار آج 400 21500
10     30     12 شاخه آجدار آج 400
-
11 32 12 شاخه آجدار آج 400 21500
12 36 12 شاخه آجدار آج 400 -
13     40    12 شاخه آجدار آج 400 -
(*) موجودی قابل عرضه (قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد )
 
 
ردیف قطر ( mm ) نوع رده معادل وزن کلاف( kg ) فی ( ریال )
1 *6.5 کلاف ساده RST34 1900
22700
2 8 کلاف ساده RST34 1900 -
3 10 کلاف آجدار آج 340 1800 -
4 8 کلاف آجدار آج 340 1800 22700
5 10 کلاف ساده RST34 1900
-
6 10 کلاف آجدار آج 400 1800 -
7 12.5 کلاف ساده 1006 1900 -
(*) موجودی قابل عرضه   (  قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد )
 
 
ردیف جنس سایز طول (m ) رده معادل فی ( ریال )
1 تیرآهن 14 12 IPE -
2 تیرآهن 16 12 IPE -
3 تیرآهن 18 12 IPE -
4 تیرآهن 20 12 IPE
-
5 تیرآهن 22 12 IPE -
(*) موجودی قابل عرضه   ( قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد )